ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG COOKIE

  • Cookie là tập tin văn bản nhỏ có thể nhận dạng tên truy cập duy nhất từ máy tính của Người sử dụng đến máy chủ của Nguyễn BÌnh khi Người sử dụng truy cập vào các trang nhất định trên website và sẽ được lưu bởi trình duyệt internet lên ổ cứng máy tính của Người sử dụng. Cookie được dùng để nhận dạng địa chỉ IP, lưu lại thời gian.
    Nguyễn Bình dùng cookie để tiện cho Người sử dụng sử dụng website và truyển tải những nội dung, thông điệp liên quan đến nhu cầu tìm hiểu thông tin của Người sử dụng. Trình duyệt của Người sử dụng có thể được thiết lập không sử dụng cookie nhưng điều này sẽ hạn chế quyền sử dụng của Người sử dụng trên website. Xin vui lòng chấp nhận cam kết của Nguyễn Bình là cookie không bao gồm bất cứ chi tiết cá nhân riêng tư nào và an toàn với virus. Muốn biết thêm về cookie, vui lòng truy cập website http://www.allaboutcookies.org hoặc để tìm hiểu cách loại bỏ cookie khỏi trình duyệt, vui lòng vào http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.
  • Trình duyệt này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích website được cung cấp bởi Google, Inc. (“Google”). Google Analytics dùng cookie, là những tập tin văn bản đặt trong máy tính để giúp website phân tích người dùng vào website như thế nào. Thông tin được tổng hợp từ cookie sẽ được truyền tới và lưu bởi Google trên các máy chủ tại Hoa Kỳ. Google sẽ dùng thông tin này để đánh giá cách dùng website của Người sử dụng, lập báo cáo về các hoạt động trên website cho các nhà khai thác website và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến các hoạt động internet và cách dùng internet. Google cũng có thể chuyển giao thông tin này cho bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật hoặc các bên thứ ba xử lý thông tin trên danh nghĩa của Google. Google sẽ không kết hợp địa chỉ IP của NGƯỜI SỬ DỤNG với bất kỳ dữ liệu nào khác mà Google đang giữ. NGƯỜI SỬ DỤNG có thể từ chối dùng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên lưu ý rằng điều này sẽ ngăn NGƯỜI SỬ DỤNG sử dụng triệt để chức năng của website. Bằng cách sử dụng trang website này, NGƯỜI SỬ DỤNG đã đồng ý cho Google xử lý dữ liệu về NGƯỜI SỬ DỤNG theo cách thức và các mục đích nêu trên.

Xem những nội dung khác:

Chính sách bảo mật | Tuyên bố từ chối trách nhiệm