HỘI CHỢ TRIỄN LÃM AN PHÚ TÂY

Tìm hiểu về hội chợ, triển lãm

♦ Hội chợ triển lãm An Phú Tây ♦

Khái niệm:

Hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định. Mục đích để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá dịch vụ, tài liệu về hàng hoá dịch vụ.

Nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ.

Ý nghĩa:

Thông thường, hội chợ là hoạt động mang tính định kì được tổ chức tại một địa điểm, thời gian thích hợp. Là nơi người bán, người mua trực tiếp giao dịch mua bán (bán hàng tại chỗ hoặc giao dịch để ký kết hợp đồng).

Mục đích:

Triển lãm có hình thái gần giống hội chợ. Nhưng mục đích của người tham gia triển lãm chủ yếu là để giới thiệu, quảng cáo. Chứ không phải nhằm mục đích bán hàng tại chỗ.

Khác với hội chợ, triển lãm thường ít được tổ chức định kì. Nhưng trong thực tế, hội chợ và triển lãm thường được tổ chức phối hợp. Nên gọi chung là hội chợ, triển lãm.

Hội chợ triễn lãm An Phú Tây

♦ Do Công Ty Nguyễn Bình đảm nhiệm tổ chức ♦

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *